Løgstør Handler aps er etableret med et formål om at deltage i udviklingen af Løgstør. Vi ønsker at hjælpe nye virksomheder igang, skabe flere butikker og oplevelser for lokale og turister og i det hele taget bidrage til at skabe en bedre by.

Konkrete tiltag

Det er Løgstør Handler ApS, der er initiativtager til etableringen af Toldboden Workzone. Løgstør Handler ApS er stiftet af Løgstør Erhvervsinvest A/S, der igen er 100% ejet af Fonden Løgstør Erhvervsinvest.

Udover Løgstør Erhvervsinvest A/S består anpartshaverkredsen af private investorer, der er drevet af idealistiske motiver om at skabe en bedre by. Det er således ikke en målsætning at tjene penge, og alle anpartshavere opnår ingen aflønning af de indskudte midler, ligesom både direktion og bestyrelsesmedlemmer arbejder uden at modtage nogen form for aflønning, honorarer eller udbytter.

Baseret på ovennævnte etableres Toldboden Workzone ikke med en målsætning om at der skabes overskud, men med en målsætning om at driften vil kunne balancerer omkring et årligt driftsresultat på kr. 0.

Udover at drive Toldboden Workzone vil Løgstør Handler ApS gerne rådgive iværksættere, hjælpe nuværende virksomheder og butikker samt trække nye butikker til byen. Grundidéen er at skabe oplevelser, som i sidste ende skaber mere handel og mere liv i byen – både for lokale og turister.

Få GRATIS hjælP

Løgstør Handler Aps fungerer som virksomhedsinkubatorer, og besidder selv via bestyrelse, medarbejdere og tæt netværk kompetencer omkring forretningsudvikling.

Vi kan hjælpe med

 • konceptudvikling
 • markedsanalyser
 • virksomhedsdrift
 • udvikling af forretningsplaner
 • eksekvering af forretningsplaner
 • implementering af oplevelsesøkonomiske principper
 • markedsføring
 • finansiering

Hertil samarbejder Løgstør Handler Aps med partnere, som kan supplere virksomhedernes kompetencer.

“Det vigtigste element for mig var at få en fornemmelse for kundegrundlaget i Løgstør.  Med hjælp fra Løgstør Handler ApS´s indgående analyser af både borgere og turister og deres kendskab til byen og dens mange aktiviteter og arrangementer har jeg nu ro i maven set i forhold til at etablere min forretning.”

Løgstør Handler ApS er en indsats, som ønsker at fremme og nytænke handelslivet i Løgstør. Det ønsker Løgstør Handler Aps bl.a. at gøre ved at tilbyde iværksættervirksomheder kompetent hjælp og rådgivning. Eksisterende forretninger vil samtidig kunne hente sparring om fremtidens udfordringer og hjælp til at løse disse. Ved at benytte Løgstør Handler Aps får du derfor en unik mulighed for at få hjælp og sparring i form af en mentor hele vejen igennem opstarten af din virksomhed.

Få gratis hjælp

 • Vi er proaktive i forhold til at finde forretninger/virksomheder, der vil være interessante som supplement til det nuværende handelsliv.
 • Vi vil tænke turismen endnu mere ind i handelslivet.
 • Iværksættervirksomheder og nystartede virksomheder kan hente kompetent hjælp hos os og vores samarbejdspartnere.
 • Eksisterende forretninger/virksomheder vil kunne hente sparring om fremtidens udfordringer og svaret på dem.
 • Bæredygtighed bliver et afgørende parameter for forbrugere og turister. Derfor vil vi arbejde for at Løgstør går forrest, hvad bæredygtighed angår. Det handler bl.a. om lokale råvarer og fødevarer.
 • Der er ansat en akademisk medarbejder til koordinering.
 • Vi kan ikke finansiere din forretningsidé, men i udgangspunktet er vores hjælp og sparring gratis.
Q: Hvad er Løgstør Handler ApS ?

A:
Løgstør Handler ApS har sin oprindelse i Løgstør Erhvervs Invest. Det er et udviklingsselskab, hvis midler kommer fra dels Løgstør Erhvervs Invest, dels fra lokale bidragydere. Hertil kommer midler fra forskellige fonde, herunder EU’s Interreg-midler. Der bliver ikke udloddet udbytte i selskabet, og selskabets aktionærer og investorer aflønnes ikke via selskabet. Investeringen i selskabet er således foretaget uden nogen form for økonomisk afkastforventning til investorer og aktionærer. Eventuelt indtjening i selskabet benyttes til at fremme selskabets formål.

Q: Hvordan vil Løgstør Handler ApS løse denne opgave?

A:
Der skal arbejdes i flere forskellige retninger.

 • Løgstør Handler ApS er proaktive i forhold til at finde forretninger/virksomheder, der vil være interessante som supplement til det nuværende handelsliv.
 • Løgstør Handler ApS vil tænke turismen endnu mere ind i handelslivet.
 • Iværksættervirksomheder og nystartede virksomheder kan hente kompetent hjælp hos Løgstør Handler ApS og vore samarbejdspartnere.
 • Eksisterende forretninger/virksomheder vil kunne hente sparring om fremtidens udfordringer og svaret på dem.
 • Bæredygtighed bliver et afgørende parameter for forbrugere og turister. Derfor vil Løgstør Handler ApS arbejde for at Løgstør går forrest hvad bæredygtighed angår. Det handler bl.a. om lokale råvarer og fødevarer.
 • Der er ansat en akademisk medarbejder til koordinering.
Q: Kan Løgstør Handler ApS hjælpe med at vurdere min forretningsidé?

A:
Ja. Selskabet besidder selv via bestyrelse og tæt netværk kompetencer omkring virksomhedsdrift, udvikling af forretningsplaner, eksekvering af forretningsplaner samt finansiering, og har samarbejde med partnere der kan supplere virksomhedens kompetencer.

Q: Hvad koster det at få hjælp fra Løgstør Handler ApS ?

A:
I udgangspunktet er det gratis at benytte selskabets kompetencer. Der kan dog fra sag til sag aftales en aflønning, såfremt opgaven er specielt tidskrævende eller omkostningstung for selskabet.

Q: Kan Løgstør Handler ApS finansiere min idé?

A:
Nej, ikke umiddelbart. Løgstør Handler ApS er hverken en bank eller en fond. Men selskabet hjælper med at lokalisere og udvikle finansieringsmuligheder, hvis forretningsplanen findes egnet.

Q: Hvem er Løgstør Handler Aps?

Løgstør Handler ApS’s bestyrelse består af:
Asbjørn Berge
Torben Frederiksen
Leif Ø. Christensen
Per Ravn

Derudover har de ansat en akademisk medarbejder, som er den eneste lønnede i udviklingsselskabet:
Michelle Christensen

vi kender Løgstør

Kontakt

6 + 8 =

Toldboden workzone

Toldbodgade 8
9670 Løgstør

Løgstør Handler
CVR: 41353511

Michelle Christensen
info@logstorhandler.dk
31719929