Alt du skal vide

praktik
& vilkår

 

Jeg skal bruge en plads nu

De formelle

retningslinjer for toldboden workzone

Husk

Er du den sidste, som forlader Toldboden er det dit ansvar, at tjekke at alle vinduer er
lukkede og at lyset er slukket. Sluk samtidig også for printeren.

Adgangsforhold og arbejdstid

Er du en natugle eller den morgenfriske type? Uanset hvad, får du som månedslejer
adgang så du kan arbejde alle døgnets 24-timer. Det er dog ikke alle, der arbejder
om natten, og derfor henviser vi til at der er arbejdsro kl. 8-16 man-fre. Er du
dagslejer, har du adgang til Toldboden kl. 9-19. Alle får tilsendt kodelås ved booking.

Hvad er inkluderet?

Vi kan alle have brug for et skud koffein, så kaffe/the er inkluderet i lejen. Alt andet –
hvad enten du har behov for kage eller andet sidst på eftermiddagen, er for egen
regning. Lejen inkluderer også fri print indenfor rimelighedens grænser. Skal der
printes i større mængder, skal dette gerne aftales med workzonens tovholder.

Rengøring og oprydning

Sørg altid for at din arbejdsplads er ryddelig og til at komme til, så der nemt kan
gøres rent. Skift gerne selv klude, viskestykker og håndklæder ved behov.
Mørkegrå håndklæder = Køkken. Lysegrå håndklæder = Toilet

Mødelokaler

Mødelokalerne bookes efter først-til-mølle princippet via Sharefox. Husk at afmelde
din booking igen, hvis du alligevel ikke har behov for at benytte lokalet, så alle har
muligheden for at booke sig ind. Forlad også gerne lokalet igen kort efter brug.

Køkken

Det er så lækkert med en hjemmelavet frokost, så slå dig bare løs med at kokkerere
– men husk at rydde op efter dig selv og fjern gamle madrester fra køleskabet.
Hjælp også hinanden med at tømme og sætte opvaskemaskinen i gang ved behov.

Opbevaring

Er du månedslejer, vil du få tildelt et fast skrivebord med nummer. Ønsker du at
opbevare nogle personlige ting, kan du gøre dette i din personlige kasse i reolen.
Kasserne er nummeret med samme nummer, som dit skrivebord. Husk dog, at al
opbevaring af personlige ejendele sker på eget ansvar.

Gæster

Det er super hyggeligt at få besøg af gæster, og alle er velkomne – men husk gerne
at holde støjen nede ved arbejdspladserne og flyt i stedet sammenkomsten ind i
køkkenet eller ét af mødelokalerne, hvis de ikke er reserverede.

Lejevilkår

VILKÅR FOR BENYTTELSE AF EN ARBEJDSPLADS I WORKZONEN

1.0 Det lejedes omfang og anvendelse

1.1 Det lejede omfatter en kontorarbejdsplads i Toldboden Workzone beliggende på Toldbodgade 8, 9670 Løgstør.

1.2 Arbejdspladsen inkluderer et hæve sænkebord, kontorstol, internet, kaffe/the, fri print, el, vand og varme, på udlejers adresse:

Toldbodgade 8
9670 Løgstør

1.3 Arbejdspladsen er placeret i et 170 kvm. stort kontorfællesskab, som deles med de øvrig lejere.

1.4 Det understreges, at nærværende lejemål ikke hovedsagelig omfatter lokaler, men derimod en eller flere arbejdspladser samt adgang til fælles faciliteter, hvorfor lejemålet ikke er omfattet af Lejelovgivningen, herunder Erhvervslejeloven. Det lejede må udelukkende anvendes til kontorbrug, og lejer skal anvende det lejede forsvarligt.

1.5 Det lejede overtaget i velvedligeholdt stand og som beset af lejer.

2.0 Lejens størrelse og regulering2.1 Lejens størrelse er aftalt til kr. 1750 kr. pr. måned + moms og betales månedsvis forud.

3.0 Ren- og vedligeholdelse

3.1 Lejeren modtager lejemålet i velvedligeholdt stand og skal aflevere det i samme stand. Desuden har lejer ansvaret for eventuelle skader på det lejede (inkl. møbler).

4.0 Øvrige vilkår

4.1 Ved leje af en arbejdsplads i Toldboden Workzone, vil du blive tilsendt en lejekontrakt som du skal underskrive og returnere til info@logstorhandler.dk. Med underskrivelse af denne kontrakt, indvilliger du som lejer i Toldboden Workzones ordensregler (Se vores ordensregler her).

4.2 Alle personlige ejendele opbevares i Toldboden Workzone på eget ansvar.

4.3 Ved lejemålets begyndelse leverer lejer pr. mail (info@logstorhandler.dk) en kort tekst omkring sit arbejde/sin virksomhed, som kan lægges online på www.toldbodenworkzone.dk. Hertil må der gerne være et billede af lejer og evt. logo.

VILKÅR FOR BENYTTELSE AF TJENESTEN

Løgstør Handler ApS, CVR 41353511 driver udlejning af arbejdspladser og mødelokaler på Toldbodgade 8, 9670 Løgstør.

1 Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for udlejning fra www.toldbodenworkzone.dk til virksomheder og private. Betingelserne vil sammen med din ordre udgøre en samlet aftale for købet.

2 Definition af parter

Udlejer eller sælger er: Løgstør Handler ApS og benævnes i det følgende som vi, os, udlejer eller Løgstør Handler.
Lejer er: Den person, der er angivet som lejer eller køber i bestillingen, og benævnes herefter lejer, kunden, dig, dig, din eller din.
Ved lejeobjekter menes værktøj, udstyr, maskiner og alt det andet, der udlejes på toldbodenworkzone.dk.

3 Betaling, depositum og priser

Betaling sker via Visa/Mastercard eller Dankort online via vores betalingsformidler Nets Easy. Lejer betaler ved bestilling og herefter anses lejeaftalen for indgået.
Løgstør Handler ApS følger normal udlejningspraksis, og medsender en lejekontrakt som skal underskrives og returneres til info@logstorhandler.dk. Se lejekontrakten her.

Alle priser er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. Den samlede pris for købet vil fremgå før bestilling og vil inkludere alle udgifter forbundet med leje eller køb. Er der sket en fejl med priserne af væsentlig størrelse fra Løgstør Handler ApS’ side på hjemmesiden, kan Løgstør Handler ApS ensidigt ændre, slette eller afvise ordrer selv efter kunden har modtaget ordrebekræftelse eller lignende. Sådanne fejl skal dog rettes og kunden informeres inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

4 Arbejdspladsens stand

Løgstør Handler ApS forpligter sig til at levere arbejdspladser af høj kvalitet i rengjort stand. Løgstør Handler ApS har deres egne rutine, der kontrollerer og vedligeholder arbejdspladserne før og efter udlejning. I lejeperioden er du ansvarlig for alle skader på skrivebordet og det øvrige udstyr. Ansvarsfritagelse kan ske, hvis skaden skyldes tekniske fejl eller mangler. Lejer er derfor forpligtet til at kontrollere arbejdspladsen inden brug og kontakte Løgstør Handler ApS, hvis arbejdspladsen ikke er i forventet stand.

5 Skader

Alle skader, tekniske fejl eller uheld, der måtte opstå i lejeperioden, skal straks anmeldes til Løgstør Handler ApS. Vi vil så gøre vores bedste for at hjælpe lejeren. Skader skal straks anmeldes til info@logstorhandler.dk. Dette gælder også tyveri.
Hvis skaden opstår som følge af forkert brug, forsæt eller uagtsomhed, vil Løgstør Handler ApS kunne bruge det tidligere reserverede depositum og om nødvendigt trække yderligere udestående beløb til dækning af omkostningerne forbundet med reparation, service eller udskiftning af værktøjet. Dette gælder også, hvis udstyret leveres tilbage i original stand eller leveres snavset ud over normalt.
Vi bestræber os altid på at give de bedste råd og tips til brugen af ​​lejeobjektet, men er ikke ansvarlige for udførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af brug af lejeobjektet, forsinkelser eller fejl på lejeobjektet.

6 Brug af arbejdspladser og lokaler

Brug af al udstyr sker på eget ansvar. Enhver, der bruger udstyret skal være over 18 år.
Lejer er ansvarlig for, at udstyr og tilbehør anvendes på en sådan måde, at det ikke er beskadiget eller urimeligt tilsmudset. Korrekt og sikker brug af udstyret er lejers ansvar. Udlejer sørger for at stille brugermanualer til rådighed. Det er kundens ansvar at sætte sig ind i udlejers manualer før brug.

7 Lejetagers rettigheder og pligter

Lejer skal være fyldt 18 år og er forpligtet til at oplyse korrekte kundeoplysninger ved oprettelse af brugerkonto for at bestille og leje på toldbodenworkzone.dk. Løgstør Handler ApS sender beskeder til den angivne e-mail, adresse og telefon, og sådanne beskeder anses for modtaget og gyldige, når de sendes af os.

Brugerkontoen er personlig, og hvis du har mistanke om, at andre har adgang til din konto, er du forpligtet til straks at give Løgstør Handler besked. Løgstør Handelr har ret til frit at afvise, afslutte eller suspendere en brugerkonto uden varsel eller ansvar, herunder hvis vilkårene anses for overtrådt.

Ydermere skal disse lejebetingelser accepteres inden bestilling på hjemmesiden.
Lejer skal returnere arbejdspladsen eller mødelokalet inden den aftalte dato og tidspunkt udløber og i den aftalte leveringsform. 
Lejer eller kortholder bemyndiger Firmanavn til at lave kreditkortinstruktioner til blandt andet lejeobjekter, der ikke returneres, er snavsede ud over det normale eller ved beskadigelse af lejeobjektet. Den således meddelte bemyndigelse gælder også for bemyndigelsen til at debitere betalingskortet for merleje/erstatningskrav, hvis lejeobjektet returneres efter udløbet af den aftalte lejeperiode eller returneres med fejl eller mangler.

Bliver arbejdspladsen eller mødelokalet benyttet den aftalte lejeperiode, har Løgstør Handler ApS ret til at opkræve en dags ekstra leje. Afleveres mødelokalet i beskidt stand, har Løgstør Handler ApS ret til at opkræve et tillæg på kr. 300,- som dækker merudgifter Løgstør Handler ApS har til rengøring.

8 Arbejdsplads på abonnement

Både private og virksomheder kan leje en arbejdsplads på abonnement, men det er den registrerede, der er juridisk ansvarlig og overenskomstpart.

Leje af arbejdspladsen fornyes automatisk indtil det opsiges af lejer. Opsigelse skal sendes skriftligt til info@logstorhandler.dk. Lejeaftalen kan opsiges af både lejer som udlejer med et varsel på en måned til udgangen af en måned.

9 Fortrydelsesret ved køb

Fortrydelsesretsloven giver dig ret til at fortryde dine køb. Fortrydelsesretten gælder for varer, der er købt og ikke for lejede genstande.

10 Ophavsrettigheder

Indholdet og tjenesten er beskyttet af ophavsretsloven. Billedmateriale gemt på siden er indhentet med tilladelse fra rettighedshaverne.

11 Privatliv

Løgstør Handler ApS behandler dine personoplysninger i et sikkert dataregister for at kunne opfylde sine forpligtelser og varetage sine rettigheder iht. lejeaftalen. De personoplysninger, der behandles, er navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og ordrehistorik. Denne historie vil forblive gemt til regnskabsmæssige og andre forpligtelser. Alle gemte oplysninger er tilgængelige på “Min konto”. Lejer har ret til at få fjernet sine persondata fra udlejers systemer, hvilket sker ved personlig henvendelse til Løgstør Handler ApS.

Dit betalingskort vil blive opbevaret, så længe du har en aktiv ordre. Betalingskortet opbevares hos vores betalingsformidler Nets Easy. De opbevarer oplysningerne på en sikker måde. At gemme betalingskort gør det endnu nemmere, når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Løgstør Handler ApS gemmer ikke selv kreditkortoplysninger.

Toldboden Workzone bruger cookies, ligesom de fleste andre online butikker. Cookies gemmer data i din browser, så hjemmesiden kan genkende dig fra side til side og besøg til besøg. Vi kan så genkende hvem du er, så du blandt andet kan få de rigtige priser og et nemmere login. Vi indsamler også brugsoplysninger for at forbedre kvaliteten af ​​tjenesten.

12 Ændringer

Løgstør Handler ApS forbeholder sig retten til at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis der sker ændringer, vil Løgstør Handler ApS gøre opmærksom på dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere de nye vilkår, kan du til enhver tid gøre brug af din opsigelse.

Sidst oppdateret 31.10.2022

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Løgstør Handler ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Løgstør Handler ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Løgstør Handler ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Opretter en konto

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.toldbodenworkzone.dk er Løgstør Handler ApS, J. Skjoldborgs Vej 2, 9670 Løgstør, cvr nr. 41353511

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 1 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@logstorhandler.dk.

 

De praktiske

Hvor er Toldboden Workzone?

Toldboden Workzone ligger centralt midt på havnen med smuk udsigt over Limfjorden. 

Toldbodgade 8
9670 Løgstør

Hvordan kommer jeg ind?

Når du tilmelder dig gennem bookingsystemet, får du tilsendt en kode til døren på mail.

Hvordan kommer jeg på internettet?

1. Søg efter neværk

2. Vælg netværket “Toldboden Workzone”

3. Indtast koden “Tolden08” – Husk at skrive T’et med stort

4. Nu er du tilsluttet internettet

Hvordan tilslutter jeg min computer til printeren?

1. Søg efter “printere og scannere” på din enhed

2. Tryk på “tilføj enhed”

3. Vælg “NRG MP C6004”

4. Nu er din enhed opsat til printeren

Ovenstående opsætning giver dig dog ikke tilladelser til alle printeren funktioner. Ønsker du flere funktioner, skal du derfor følge vejledningen i Toldbodens mappe med brugervejledninger.

Vejledninger til printeren

Bruger manual til Bruger koder

Frontpanel 2014

installation af driver MPC 3004

Manual til sikkerudskriftjob i PCl driver

PCL 6 Driver 2014

Sikkerudskriftjob på PS driver

vejledning til at oprette brugere

Hvor kan jeg parkere?

Der er tre p-pladser tilknyttet Toldboden Workzone, som fungerer efter “først til mølle princippet” for Toldbodens lejere. Ellers er der rig mulighed for at parkere langs havnen.

Hvordan virker TV'et i mødelokale 1?

VERSION 1
Tænd tv’et på den røde knap i venstre hjørne på fjernbetjeningen

 1. Tryk på ”source” i højre hjørne på fjernebetjeningen
 2. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at trykke 2 gange til højre
 3. Vælg ”tilslutningsguide”
 4. Bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at trykke 4 gange ned og vælg ”pc”
 5. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at trykke 1 gang ned og vælg ”skærmdeling trådløs”
 6. Følg nu guiden på tv’et

VERSION 2

 1. Tænd tv’et på den røde knap i venstre hjørne på fjernbetjeningen
 2. Tryk på ”source” i højre hjørne på fjernebetjeningen
 3. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at trykke 1 gang til højre
 4. Vælg ”skærmdeling (trådløs skærm)”
 5. Følg nu guiden på tv’et
Kaffemaskinen driller - hvad gør jeg?

Hent vejledning

For stadig uafklarede spørgsmål: 

 1. Åbn lågen med nøglen i venstre side
 2. Scan QR-koden på højre side af lågen
 3. Find løsningen på problemet via videoen, som bliver vist
 4. Har du ikke fundet løsningen, kontakt Michelle på tlf. 31 71 99 29
 5. Har Michelle ikke svar på problemet, kontakt Finn fra Automatspecialisten på tlf. 52 60 60 52
Hvem er Løgstør Handler Aps?

Løgstør Handler ApS’s bestyrelse består af:
Asbjørn Berge
Torben Frederiksen
Leif Ø. Christensen
Per Ravn

Derudover har de ansat en akademisk medarbejder, som er den eneste lønnede i udviklingsselskabet:
Michelle Christensen

vi kender Løgstør

Kontakt

14 + 4 =

Toldboden workzone

Toldbodgade 8
9670 Løgstør

Løgstør Handler
CVR: 41353511

Michelle Christensen
info@logstorhandler.dk
31719929